Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem