2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Sběr přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je od 20.5.2024 do 24.5.2024. 2. kolo přijímacího řízení slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí nebo se v 1. kole nikam nehlásili. Do maturitních oborů si mohou podat přihlášku pouze uchazeči, kteří konali v 1. kole přijímací zkoušky.

Individuální prohlídky školy

Od 1. listopadu 2022 jsou možné individuální prohlídky školy pro rodiče i žáky. Prohlídku je nutno si domluvit předem a to registrací na odkazu níže.

 

Registrace individuální prohlídky