Třídní schůzky 3. čtvrtletí 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, kde Vám budou podány informace týkající se prospěchu, chování a absence Vašich dětí. Tyto schůzky se budou konat v budově školy ve čtvrtek 25. 04. 2024 v 16.00 hodin.

Třídní schůzky tříd 2A, 3A a 3R proběhnou v náhradním termínu, a to v úterý 30.04. 2024 v 16.00 hodin.  

V případě, že se v těchto termínech nemůžete schůzek zúčastnit, budou pro Vás třídní učitelé k dispozici na online třídních schůzkách, a to ve dnech 26. - 30. 04. 2024 – konkrétní termín a čas si dohodněte s třídními učiteli.

Těšíme se na Vás.

tým pedagogů SŠTaS Karviná

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek

Na našem webu v sekci Pro žáky a rodiče najdete termíny pro konání maturitních zkoušek jaro 2024 a konání závěrečných zkoušek červen, září a prosinec 2024.

Olympiáda SŠTaS

12. května 2023 proběhl na naší škole 1. ročník Olympiády SŠTaS, den plný odborných i netradičních soutěží  pro naše žáky. Součástí tohoto soutěžního dne byla i krajská soutěž  - "Roztočíme motory s patentem Tesly Nikoly" určené pro elektrotechnické obory. Soutěže se zúčastnilo osm dvoučlenných družstev. Naše družstvo vyhrálo. Soutěž ovšem byla náročná a bodové rozdíly nebyly příliš veliké. Proběhla také krajská soutěž  "Tvoříme pro radost jiných" určená pro obchodní obory jako aranžérská soutěž. Naše družstvo zkončilo na druhém místě.

Olymp