Národní plán obnovy

Publikováno: 5. června 2022

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola poskytuje žákům doučování, které je podpořeno programem Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy s finanční podporou EU. Jedná se o projekt „NEXT GENERATION EU“. Doučování je zaměřeno jednak na všeobecné předměty – matematika, český jazyk, cizí jazyky , tak i na předměty odborné. Cílem je potřeba podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve škole během pandemie covid-19.
 
NEXT GENERATION EU
 
NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
 
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL