O škole

Co by vás mohlo zajímat
     
         
      
Informace

Historie školy

Naše škola vznikla 1.9.1950 jako jedna z prvních hornických škol, a to pod názvem Hornické učiliště. Zřizovatelem byly Ostravsko – karvinské doly a zajímavostí je, že v letech 1949-1950 nastoupilo do hornictví přes 10 000 hornických učňů. Odborný výcvik byl zpočátku oddělen od teoretického vyučování.

Ke sjednocení došlo v roce 1952 vytvořením státních pracovních záloh (SPZ). V té době se stal Důl 1. máj mateřským podnikem hornického učiliště SPZ č. 8 pod názvem Odborné učiliště Dolu 1. máj.

Ve druhé polovině roku 1957 se stalo zřizovatelem Ministerstvo paliv a energetiky, mateřským podnikem byl určen Důl 1.máj (do té doby výchovu učňů řídilo Ministerstvo pracovních sil) a tento stav trval až do konce r. 1990 s tím, že v roce 1980 došlo k přejmenování na Střední odborné učiliště hornické (SOUH).

V průběhu let 1950 – 1990 se na tomto učilišti učily výhradně důlní učební obory: razič – rubač, strojník dopravního zařízení, horník důlní zámečník, důlní elektromontér a další učební obory, včetně pětiletého s maturitou.

Od 1.1.1991, kdy učiliště získalo právní subjektivitu a zřizovatelem bylo Ministerstvo hospodářství ČSFR, došlo k odloučení učiliště od mateřského podniku Důl 1. máj. Doly od tohoto roku již neprojevovaly zájem o absolventy důlních učebních oborů a škola se začala orientovat na výuku povrchových učebních oborů.

17.6.1993 dostalo SOUH nové jméno – Střední odborné učiliště řemesel a služeb. Kompletní chod školy se musel přizpůsobit výuce nových oborů, bylo nutné zvyšovat odbornost vyučujících dalším studiem, aby mohli i nadále zajišťovat výuku na kvalitní úrovni.
Od 1.9.1994 vznikl nový název školy, a to Integrovaná střední škola, přičemž od 13.6.1994 se stalo zřizovatelem Ministerstvo hospodářství ČR a od 1.11.1996 se stává zřizovatelem MŠMT ČR.

Postupné změny v názvu školy nebyly samoúčelné, ale odrazily se v nich vždy změny probíhající v učňovském školství, došlo k mnohým změnám v nabídce učebních i studijních oborů. Bylo potřeba rychle se přizpůsobovat potřebám společnosti a poptávce firem a podniků po absolventech požadovaných oborů.

1.7.1997 došlo v rámci racionalizace sítě škol ke sloučení dvou karvinských středních škol – Integrované střední školy v Karviné a Středního odborného učiliště technického v Karviné. Nová škola nesla stejný název – Integrovaná střední škola.

Na tradici úspěšně fungující školy navazuje i další změna, kdy vzniká od 1.1.2006 nový a současný název Střední škola techniky a služeb, Karviná. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V souladu se zřizovací listinou provádí komplexní výuku středního vzdělání s výučním listem a výuku středního vzdělání s maturitní zkouškou v denním studiu pro absolventy ZŠ.

V roce 2009 došlo na krátkou dobu k obnově důlních oborů, kdy se otevřely obory: Důlní zámečník a Důlní elektrikář a posléze i maturitní obor Mechanik důlních strojů a zařízení a večerní nástavbové studium Provozní důlní technik. V kontextu problémů společnosti OKD od roku 2014 došlo znovu a už definitivně k ukončení výuky důlních oborů s tím, že poslední žáci oboru Důlní zámečník a Důlní elektrikář ukončili činnost v roce 2015/2016 a žáci oboru Mechanik důlních strojů a zařízení pak maturovali v roce 2017/2018. Pokles demografické křivky, kdy od roku 2009 do roku 2019 postupně ubylo ve škole cca 500 žáků (1085 žáků v roce 2009 a 645 v roce 2019, přičemž v začátku své působnosti měla škola přes 1200 žáků), měl vliv i na zánik jiných maturitních oborů. A tak od roku 2014/2015 postupně zanikaly maturitní obory Obchodník, Gastronomie, Mechanik strojů a zařízení a nástavbové maturitní obory Společné stravování, Provozní technika. Naopak v roce 2017/2018 vznikl obor zcela nový Logistika v průmyslu. V současné době škola učí 9 učňovských oborů a 4 maturitní obory.

V roce 2021 má škola 600 žáků, v rámci odborné praxe spolupracuje s cca 120 firmami. Významným specifikem je, že jako jedna ze 6 škol celé České republiky, které vyučují požární obory, má uzavřenou dohodu o spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR.
Provozuje Domov mládeže i školní jídelnu, která vaří pro 3 střední školy a žáky Regionální fotbalové akademie.

V roce 2015 došlo k zateplení budovy a výměně všech oken, o rok později k celkové rekonstrukci tělocvičny a posiloven. Škola má k dispozici CNC obráběcí stroje, virtuální svářecí trenažéry, stavebnice pro řízení inteligentních domů, panely zabezpečovací techniky, elektro laboratoř, učebnu výpočetní techniky pro 3D modelování, 3D tiskárny, funkční otopnou soustavu řízenou PC, výuková vozidla firem Hyundai a Škoda a další. Řada nákupů byla realizována díky projektům a významné podpoře zřizovatele MSK.
V rámci teoretické výuky byla zřízena nová jazyková laboratoř, kde se mohou žáci vzdělávat ve 3 jazycích - anglický, německý a ruský. Na výuce AJ se podílí i rodilý mluvčí. Několik posledních let jezdí žáci většiny oborů na stáže do Vídně a Milána.
Naše škola se může pochlubit statutem jedné z největších středních škol v Moravskoslezském kraji, téměř ve všech větších firmách najdete naše absolventy. Při výuce využíváme nejmodernější technologie, zároveň ctíme tradiční řemeslo.

Přehled názvů školy:
Hornické učiliště od roku 1950
Odborné učiliště Dolu 1. máj, od roku 1951-1957
Střední odborné učiliště hornické, od roku 1980
Střední odborné učiliště řemesel a služeb, od roku 1993
Integrovaná střední škola, od roku 1994
Střední škola techniky a služeb Karviná, od roku 2006


Přehled ředitelů:
Leopold Čmiel, 1950 - 1956
Vladislav Holuj, 1956 - 1982
Ing. Josef Rohel, 1982 - 2000
Mgr. Vratislav Kolek, 2000 - 2009
RNDr. Iva Sandri, 2009 - 2020
Mgr. Yvetta Kałužová, 2020 - dosud

Významní absolventi:
Ing. Ivan Stejskal, předseda představenstva a ředitel Karvinské hornické nemocnice a.s.
František Brůna, reprezentant ČR v házené, 2. místo OH Mnichov 1972, 1. místo MS Švédsko 1967, 3. místo MS ČSSR 1964
Martin Galja, reprezentat ČR v házené, účastník MS v házené mužů v roce 2015
Jan Sobol, reprezentant ČR v házené, účastník MS v házené mužů v roce 2015
Marek Matis, mistr ČR, mistr Evropy, mistr světa ve sportovní disciplíně workout v kategorii weighted v roce 2017.

Členství v profesních organizacích

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

www.spcr.cz

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.

www.cechtop.cz

Asociace učňovských zařízení - zájmová organizace

www.auz-msk.cz

Asociace Školních Sportovních Klubů České republiky

www.assk.cz

Certifikáty

Projekty

Erasmus+
Brána řemeslům otevřená
Edison
NatTech
Moravskoslezský dřevařský klastr
Všechny projekty