Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Cukrář

Více
Kód a název oboru:
29-54-H/01 Cukrář
Název ŠVP:
Cukrář

Profil absolventa

Absolvent dodržuje technologické postupy a hygienické požadavky, umí vyrábět, uchovávat a skladovat cukrářské výrobky. Prokazuje manuální zručnost při výrobě, uplatňuje estetická hlediska při tvarování dohotovování cukrářských výrobků. Obsluhuje a udržuje potravinářské stroje i zařízení. Umí prezentovat cukrářské výrobky, zvážit ekonomickou stránku pracovního procesu a vykalkulovat cenu výrobků i služeb. Také chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku.
Délka studia:
1
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem: K jednoletému studiu se mohou přihlásit pouze absolventi středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Výuka probíhá pouze v odborných předmětech.
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
  • Cukrář v cukrářské, případně cukrovinkářské výrobě,
  • cukrář v cukrárnách i v hotelích,
  • cukrář v obchodních zařízeních zabývajících se výrobou a prodejem cukrářských výrobků.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem