Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Elektrikář

Více
Kód a název oboru:
26-51-H/01 Elektrikář
Název ŠVP:

Profil absolventa

Absolvent umí řešit elektrické obvody i zařízení, rozumí technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie. Zvládne připevňovat, instalovat a propojovat jednotlivé části elektrické sítě. Také dokáže zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat elektrotechnické obvody pomocí technické dokumentace. Na pracovišti využívá poznatky platných ČSN místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, návody k obsluze elektrických zařízení. Rozumí principům činnosti běžných elektrických strojů a přístrojů, ovládá základy elektroniky, světelných a tepelných zdrojů. Získává a využívá informace z odborné literatury nebo na internetu.
Délka studia:
3
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
 • Kvalifikovaný dělník v povoláních elektrotechnického charakteru v návaznosti na specifické technické znalosti zaměřené na konkrétní aplikační činnost.
 • Zabezpečování technického provozu a oprav elektrických zařízení.
 • Zajišťování specifických odborných služeb.
 • Výroba, montáž a instalace elektrických zařízení.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

 • Krajské prospěchové stipendium.
 • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
 • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
 • Možnost vykonání kurzu a zkoušky ze zákona č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • .

Možnost dalšího vzdělání

 • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
 • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem