Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Instalatér

Více
Kód a název oboru:
36-52-H/01 Instalatér
Název ŠVP:
Instalatér

Profil absolventa

Absolvent umí číst výkresy, vyhotovit náčrty části stavby, kreslit uložení potrubního rozvodu a realizovat jednoduché výpočty související s montáží potrubních rozvodů. Dokáže ručně zpracovat kovové i nekovové materiály, spojovat trubní materiály a sestavovat části potrubí. Zvládne zvolit způsoby a postupy oprav. Provádí předepsané zkoušky těsnosti potrubí, práce na vnitřním i vnějším rozvodu vody, topení, plynu a kanalizace. Odborně komunikuje se zákazníky.
Délka studia:
3
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
  • Kvalifikovaný dělník, schopný samostatně vykonávat montáž, opravu a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu.
  • Samostatný instalatér pracující na rozvodech u zákazníka v bytech, rodinných domech i firmách.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
  • Možnost svářečských kurzů - svařování plastů, pájení mědi a svařování plamenem.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem