Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Kuchař - číšník

Více
Kód a název oboru:
65-51-H/01 Kuchař-číšník
Název ŠVP:
Kuchař - číšník

Profil absolventa

Absolvent má přehled o racionální výživě a druzích diet, zná způsoby skladování potravin a nápojů. Umí sestavit menu, jídelní i nápojový lístek, ovládá způsob přípravy pokrmů české i zahraniční kuchyně. Má společenské vystupování, profesionální jednání ve styku s hosty, je manuálně zručný při obsluze a dokáže vykalkulovat cenu výrobků a služeb. Chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku.
Délka studia:
1
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem: K jednoletému studiu se mohou přihlásit pouze absolventi středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Výuka probíhá pouze v odborných předmětech.
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
  • Kuchař v restauračních zařízeních,
  • číšník v restauračních zařízeních.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem