Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Logistika v průmyslu

Více
Kód a název oboru:
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
Název ŠVP:
Logistika v průmyslu

Profil absolventa

Absolvent oboru zvládne zajišťovat základní logistické operace, prezentovat portfolio služeb a komunikovat nejen v českém, ale i v cizím jazyce. Spoluvytváří image společnosti a orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách přepravních firem. Umí ekologicky a ekonomicky manipulovat s náklady energií a odpady, dokáže pracovat v týmu i jako samostatný referent a komunikovat s využitím IT technologie ve své každodenní praxi.
Délka studia:
4
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělávání:
denní
Uplatnění absolventa
 • Referent nákupu, plánovač výroby, skladový operátor, referent zákaznického servisu a distribuce, dispečer dopravy, manažer logistiky.
 • Člen logistického týmu ovlivňující ekonomickou stránku výrobního procesu.
 • Obsluha manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství.
 • Odborný referent pro průzkum trhu, zabezpečuje standardy kvality na základě požadavků klienta.
 • Logistik obalového hospodářství.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

 • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil maturitní zkoušku.
 • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
 • Možnost vykonání kurzu na vysokozdvižný vozík.

Možnost dalšího vzdělání

 • Zkrácené studium v učebních oborech.
 • Studium na vyšších odborných školách.
 • Studium na vysokých školách v ČR i EU.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem