Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Optik - brýlová technika

Více
Kód a název oboru:
23-62-H/01 Jemný mechanik
Název ŠVP:
Optik - brýlová technika

Profil absolventa

Absolvent je připraven k práci v optických provozovnách. Umí vyrábět a opravovat všechny druhy brýlových čoček i brýlových obrub. Dokáže obsluhovat, ošetřovat a provádět běžnou údržbu výrobních zařízení v optice. Odborný výcvik v prvním ročníku probíhá v dílně SŠTaS, kde se student naučí základům ručního i strojového obrábění optických čoček a brýlových obrub.
Délka studia:
3
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
  • Pracovník v provozovnách optiky.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

  • Krajské prospěchové stipendium.
  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem