Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Truhlář - výroba nábytku a obsluha CNC strojů

Více
Kód a název oboru:
33-56-H/01 Truhlář
Název ŠVP:
Truhlář - výroba nábytku a obsluha CNC strojů

Profil absolventa

Ovládá základy odborné práce při výrobě nábytku a bytového zařízení, provádí montáž výrobků, osazování v objektech i exteriéru, zvládá renovace a opravy nábytku. Dokáže navrhovat nábytek a jeho sestavy, zhotovit technickou a technologickou dokumentaci a pracovat s ní. Využívá počítačové aplikace používané v truhlářské praxi. Umí ručně i strojně zpracovávat dřevěný materiál, odborně komunikuje se zákazníky a uplatňuje znalosti v oblasti prodeje, reklamy, logistiky.
Délka studia:
3
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
  • Kvalifikovaný dělník v povolání truhlář v návaznosti na specifické technické znalosti zaměřené na konkrétní aplikační činnosti,
  • dílenský technik s kompetencemi vést menší pracovní kolektiv nebo živnostenskou provozovnu.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem