Oznámení o volbách členů školské rady SŠTaS Karviná

Kategorie: 

Volební komise SŠTaS Karviná rozhodla, že 2. kolo volby členů ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků se budou konat dne 19. 11. 2020.

Byli navrženi žáci Jan Kuljovský ze třídy 4BC a Sabina Olszoková ze třídy 4A.

Další možné návrhy kandidátů lze zaslat do 5. 11. 2020 na adresu ahribalova@sstas-karvina.cz.