Prohlášení o přístupnosti webu

Informace o přístupnosti webu

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek na doméně sstas-karvina.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně: sstas-karvina.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 23.5. 2021

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda zjednodušeného sledování podle prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2018/1524 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví metodika sledování a ustanovení pro podávání zpráv členských států v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Co dělat, pokud nemáte přístup k částem tohoto webu

Pokud potřebujete obsah v alternativním formátu, kontaktujte info@stanovskymarketing.cz nebo ictspravce@sstas-karvina.cz.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Neustále pracujeme na tom, abychom web Moravskoslezského kraje udělali přístupný všem. Pomozte nám jej zlepšit i vy. Pokud narazíte na jakýkoli problém ohledně přístupnosti těchto webových stránek, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@stanovskymarketing.cz nebo ictspravce@sstas-karvina.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací kontaktujte:
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
tř. Osvobození 1111/60
735 06 Karviná - Nové Město
e-mail: sekretariat@sstas-karvina.cz