Školní poradenské pracoviště

Co by vás mohlo zajímat

Informace

Školní poradenské pracoviště SŠTaS Karviná – Nové Město

Mgr. Sylva Jendřejčíková, vedoucí školního poradenského pracoviště
Telefon: 596 318 343
E-mail: zrtv1@sstas-karvina.cz

Mgr. Richard Cieslawski, speciální pedagog
Telefon: 596 343 551 (klapka 240), 596 311 326
E-mail: spec.ped@sstas-karvina.cz

Ing. Alice Hříbalová, školní metodik prevence, výchovná poradkyně
Telefon: 596 343 551, 596 543 280
E-mail: ahribalova@sstas-karvina.cz

PhDr. Sylva Hluštíková, výchovná poradkyně
Telefon: 596 343 343, 596 543 285
E-mail: shlustikova@sstas-karvina.cz

Linka důvěry
E-mail na linku důvěry: spec.ped@sstas-karvina.cz