Obory

Učební obor

Automechanik - spalovací a alternativní pohony

KÓD A NÁZEV OBORU

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

NÁZEV ŠVP

Automechanik - spalovací a alternativní pohony

Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Kvalifikovaný dělník v povolání automechanik v návaznosti na specifické technické znalosti zaměřené na konkrétní aplikační činnosti.
  • Servisní technik s kompetencemi vést menší pracovní kolektiv nebo živnostenskou provozovnu.

Profil absolventa

Absolvent zvládne používat technické výkresy, dílenské příručky, servisní dokumentaci a využívat je k práci. Dokáže odhalit příčinu závad vozidel pomocí diagnostického zařízení, provádět záruční i pozáruční prohlídky a běžné i středně náročné opravy vozidel. Umí řídit motorová vozidla skupin B a C, zpracovat příjmovou a následnou dokumentaci. Také dokáže provést funkční zkoušky vozidel.

Benefity oboru

  • Řidičský průkaz B a C zdarma pro každého studenta.
  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.

Možnosti dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.