Obory

Učební obor

Cukrář

KÓD A NÁZEV OBORU

29-54-H/01 Cukrář

NÁZEV ŠVP

Cukrář

Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Cukrář v cukrářské, případně cukrovinkářské výrobě,
  • cukrář v cukrárnách i v hotelech,
  • cukrář v obchodních zařízeních zabývajících se výrobou a prodejem cukrářských výrobků.

Profil absolventa

Absolvent dodržuje technologické postupy a hygienické požadavky, umí vyrábět, uchovávat a skladovat cukrářské výrobky. Prokazuje manuální zručnost při výrobě, uplatňuje estetická hlediska při tvarování dohotovování cukrářských výrobků. Obsluhuje a udržuje potravinářské stroje i zařízení. Umí prezentovat cukrářské výrobky, zvážit ekonomickou stránku pracovního procesu a vykalkulovat cenu výrobků i služeb. Také chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku.

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.

Možnosti dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.