Obory

Učební obor

Elektrikář

KÓD A NÁZEV OBORU

26-51-H/01 Elektrikář

NÁZEV ŠVP

Elektrikář

Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Kvalifikovaný dělník v povoláních elektrotechnického charakteru v návaznosti na specifické technické znalosti zaměřené na konkrétní aplikační činnost.
  • Zabezpečování technického provozu a oprav elektrických zařízení.
  • Zajišťování specifických odborných služeb.
  • Výroba, montáž a instalace elektrických zařízení.

Profil absolventa

Absolvent umí řešit elektrické obvody i zařízení, rozumí technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie. Zvládne připevňovat, instalovat a propojovat jednotlivé části elektrické sítě. Také dokáže zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat elektrotechnické obvody pomocí technické dokumentace. Na pracovišti využívá poznatky platných ČSN místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, návody k obsluze elektrických zařízení. Rozumí principům činnosti běžných elektrických strojů a přístrojů, ovládá základy elektroniky, světelných a tepelných zdrojů. Získává a využívá informace z odborné literatury nebo na internetu.

Benefity oboru

  • Krajské prospěchové stipendium.
  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
  • Možnost vykonání kurzu a zkoušky ze zákona č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Možnosti dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.