Obory

Učební obor

Instalatér

KÓD A NÁZEV OBORU

36-52-H/01 Instalatér

NÁZEV ŠVP

Instalatér

Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Kvalifikovaný dělník, schopný samostatně vykonávat montáž, opravu a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu.
  • Samostatný instalatér pracující na rozvodech u zákazníka v bytech, rodinných domech i firmách.

Profil absolventa

Absolvent umí číst výkresy, vyhotovit náčrty části stavby, kreslit uložení potrubního rozvodu a realizovat jednoduché výpočty související s montáží potrubních rozvodů. Dokáže ručně zpracovat kovové i nekovové materiály, spojovat trubní materiály a sestavovat části potrubí. Zvládne zvolit způsoby a postupy oprav. Provádí předepsané zkoušky těsnosti potrubí, práce na vnitřním i vnějším rozvodu vody, topení, plynu a kanalizace. Odborně komunikuje se zákazníky.

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
  • Možnost svářečských kurzů - svařování plastů, pájení mědi a svařování plamenem.

Možnosti dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.