Obory

Učební obor

Kuchař - číšník

KÓD A NÁZEV OBORU

65-51-H/01 Kuchař-číšník

NÁZEV ŠVP

Kuchař - číšník

Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Kuchař v restauračních zařízeních,
  • číšník v restauračních zařízeních.

Profil absolventa

Absolvent má přehled o racionální výživě a druzích diet, zná způsoby skladování potravin a nápojů. Umí sestavit menu, jídelní i nápojový lístek, ovládá způsob přípravy pokrmů české i zahraniční kuchyně. Má společenské vystupování, profesionální jednání ve styku s hosty, je manuálně zručný při obsluze a dokáže vykalkulovat cenu výrobků a služeb. Chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku.

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.

Možnosti dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.