Obory

Maturitní obor

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

KÓD A NÁZEV OBORU

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

NÁZEV ŠVP

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Délka studia
4 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou, po třetím ročníku střední vzdělání s výučním listem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • Pracovník k vykonávání náročných dělnických činností v oblasti instalatérských a elektrotechnických zařízení budov.
 • THP pracovník, servisní technik, vedoucí provozu, správce budov.

Profil absolventa

Obor je zařazen do pokusného ověřování, kdy po úspěšném ukončení třetího ročníku žák může vykonat závěrečnou zkoušku v učebním oboru Instalatér a získat tak doplňující obor.
Absolvent se orientuje v oblasti rozvodu, regulace a měření vytápění, spotřeby plynu a vnitřního rozvodu vody. Umí číst technické výkresy, zná elektrotechnické předpisy. Dokáže vypracovat kalkulaci nákladů a rozpočty jednoduchých akcí, demontovat, opravovat a zpětně přestavovat elektrická zařízení. Zvládne používat měřící přístroje a měřit elektrické veličiny, analyzovat i vyhodnocovat jejich výsledky.

Benefity oboru

 • Krajské prospěchové stipendium.
 • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil maturitní zkoušku.
 • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
 • Možnost vykonání kurzu a zkoušky ze zákona č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
 • Možnost vykonání svářečských kurzů - svařování plastů, pájení mědi a svařování plamenem.

Možnosti dalšího vzdělání

 • Zkrácené studium v učebních oborech.
 • Studium na vyšších odborných školách.
 • Studium na vysokých školách v ČR i EU.
 • Odborné kurzy a školení.