Obory

Učební obor

Optik - brýlová technika

KÓD A NÁZEV OBORU

23-62-H/01 Jemný mechanik

NÁZEV ŠVP

Optik - brýlová technika

Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Pracovník v provozovnách optiky.

Profil absolventa

Absolvent je připraven k práci v optických provozovnách. Umí vyrábět a opravovat všechny druhy brýlových čoček i brýlových obrub. Dokáže obsluhovat, ošetřovat a provádět běžnou údržbu výrobních zařízení v optice. Odborný výcvik v prvním ročníku probíhá v dílně SŠTaS, kde se student naučí základům ručního i strojového obrábění optických čoček a brýlových obrub.

Benefity oboru

  • Krajské prospěchové stipendium.
  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.

Možnosti dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.