Obory

Maturitní obor

Požární technik, BOZP a krizové řízení

KÓD A NÁZEV OBORU

39-08-M/01 Požární ochrana

NÁZEV ŠVP

Požární technik, BOZP a krizové řízení

Délka studia
4 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • Velitel v jednotkách požární ochrany a v oblastech požární prevence,
 • požární technik v soukromých i státních organizacích,
 • odborně způsobilá osoba v oblasti požární prevence,
 • hasič u HZS ČR, HZS podniků.

Profil absolventa

Absolvent dbá na požární prevenci, dodržuje a uplatňuje práva i povinnosti příslušníka požární ochrany a povinnosti právnických, fyzicky podnikajících a fyzických osob na úseku požární ochrany. Ví, jaké jsou základní zásady bezpečnosti staveb i technologií. Uplatňuje základní zásady ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Zvládá typické činnosti výkonu služby samostatně i v družstvu. Dokáže používat prostředky požární ochrany, číst z technické dokumentace a umí realizovat stanovené činnosti za běžných i ztížených podmínek při zdolávání mimořádných události.

Benefity oboru

 • Řidičský průkaz B a C pro každého studenta zdarma.
 • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil maturitní zkoušku.
 • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
 • Možnost vykonání svářečských kurzů - zaškolený pracovník pro řezání a stehování.

Možnosti dalšího vzdělání

 • Zkrácené studium v učebních oborech.
 • Studium na vyšších odborných školách.
 • Studium na vysokých školách v ČR i EU.
 • Odborné kurzy a školení.