Obory

Učební obor

Prodavač - smíšené zboží

KÓD A NÁZEV OBORU

66-51-H/01 Prodavač

NÁZEV ŠVP

Prodavač - smíšené zboží

Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Kvalifikovaný pracovník k vykonávání prodejní činnosti na pozici zaměstnance i podnikatele,
  • obchodně provozní funkce na veletrzích a prodejních výstavách.

Profil absolventa

Absolvent připravuje a upravuje zboží k prodeji s přihlédnutím na estetiku. Dokáže zákazníkovi předvést prodávané výrobky a poskytnout odborné informace. Umí prodávané zboží zabalit různými způsoby včetně dárkového balení. Dokáže vyřešit reklamaci v souladu s platnou legislativou, má společenské vystupování a profesionální jednání se zákazníkem. Obsluhuje pokladnu včetně uzávěrky a odvádění hotovosti, zvládne přijmout hotovostní i bezhotovostní platbu a kalkulovat ceny výrobků i služeb. Zvládá marketingovou koncepci prodeje.

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.

Možnosti dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.