Obory

Maturitní obor

Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy

KÓD A NÁZEV OBORU

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

NÁZEV ŠVP

Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy

Délka studia
4 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou, po třetím ročníku střední vzdělání s výučním listem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Pracovník k vykonávání náročných dělnických činností v elektrotechnice.
  • THP pracovník, servisní technik, vedoucí provozu.
  • Revizní technik - po vykonání zkoušek z vyhlášky 50/78 Sb. a odpovídající délce praxe.

Profil absolventa

Obor je zařazen do pokusného ověřování, kdy po úspěšném ukončení třetího ročníku žák může vykonat závěrečnou zkoušku v učebním oboru Elektrikář a získat tak doplňující obor. Absolvent je připraven na výkon náročných odborných činností ve všech oborech, kde se elektronika uplatňuje. Specializací daného oboru jsou zabezpečovací, protipožární a regulační systémy v budovách a automobilech. Může získat odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 50/78 Sb. s možností provozovat živnostenskou činnost.

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil maturitní zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
  • Možnost vykonání kurzu a zkoušky ze zákona č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Možnosti dalšího vzdělání

  • Zkrácené studium v učebních oborech.
  • Studium na vyšších odborných školách.
  • Studium na vysokých školách v ČR i EU.
  • Odborné kurzy i školení.