Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Testování zaměstnanců a žáků na Covid-19 od 10.5.2021

Kategorie: 

1. Odborný výcvik a praktické vyučování

Od pondělí 26.4.2021 je povoleno Minořádným opatřením Ministestva zdravotnictví ČR provádění výuky odborného výcviku a praktického vyučování v plném rozsahu, tedy prezenčním způsobem. Žáci se budou testovat na škole podle níže uvedeného rozpisu.

 

2. Testování

Testovací místnost - KINOSÁL

Pondělí 10.5.2021

6,15       - zaměstnanci: THP, provozní, školní jídelny, domov mládeže

6,30       - učitelé PV

6,45       - učitelé TV

7,00       - žáci tříd 3O, 3N a 3NP

7,15       - žáci tříd 3H, 3J a 3L

7,30       - žáci tříd 2I a 2O

7,45       - žáci tříd 2J a 2K

8,00       - žáci třídy 1A: UVS A11, A12

8,15       - žáci tříd 1A: UVS A13 a 1N

8,30       - žáci třídy 1H

8,45       - žáci třídy 1L: UVS L12

9,00       - žáci třídy 1M

9,15        - žáci třídy 3R

 

Úterý 11.5.2021

6,30       - maturita 4A

7,00       - žáci třídy 2C

7,30       - konzultace 6+1 4R

 

Testovací místnost - KLUBOVNA

Pondělí 10.5.2021

9,45     - úklid

11,30    - žáci třídy 1L: UVSL11

11,45     - žáci třídy 1L: UVS L13

12,30    - žáci třídy 1J: UVS J12

 

Úterý 11.5.2021

7,00       - konzultace 6+1 4R

 

Středa 12.5.2021

7,00       - žáci třídy 2B

7,30       - konzultace 6+1 1K

8,00      - konzultace 6+1 1K, 1O

 

Čtvrtek 13.5.2021

7,00       - žáci třídy 2A

 

Pátek 14.5.2021

7,30       - konzultace 6+1 1J

 

Po ukončení testování v kinosále je dále Klubovna určena pro testování později přicházejících jednotlivců (info na vrátnici).

Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem