Volby do Školské rady 2020

Kategorie: 

Volební komise SŠTaS Karviná rozhodla, že volby členů ŠR za pedagogické pracovníky školy a za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků se budou konat dne 8. 10. 2020.Podrobnější informace zde.