Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Významná osobnost kultury města Karviná

Kategorie: 

Na konci září 2021 byl udělen Pamětní list Rady města Karviné našemu dlouholetému pedagogovi a pracovníku Mgr. Janu Kottasovi za svoji dlouholetou činnost na poli kultury.

Pracoval na Střední škole techniky a služeb celkem 37 let. Po celou svou profesní kariéru se podílel na rozvoji osobnosti žáků a to nejen jako učitel odborného výcviku či učitel odborných předmětů, ale také významně ovlivňoval jejich estetické cítění a lásku k městu Karviná.

Po skončení profesní kariéry pedagoga pracoval na naší škole jako technický pracovník, podílel se na marketingových akcích školy, pořizoval fotodokumentaci ze života školy, byl organizátorem všech našich charitativních vánočních akademií, natočil propagační videa k 60. a 70. výročí školy.

V roce 2010 byl hlavním organizátorem charitativní akce pomoc pro Haiti a zapsal se tak do povědomí celého města. https://www.e15.cz/magazin/karvinske-skoly-pomohou-haiti-851014#

Jan Kottas – fotograf

1976 – byl u zakládání výtvarné skupiny fotografů Collegium 76. V tomto uskupení vystavovali fotografie, prováděli lektorskou činnost  a nábor mladých do zájmových kroužků při MěDK v Karviné Tyto kroužky vedl Jan Kottas a G. Drong.

Obsazoval fotografiemi výstavy a soutěže po celé republice i v zahraničí. například Karvinský květ, Žena Strakonice nebo bienále Porto v Portugalsku a Edinburgu v GB.

V roce1984 činnost kolegia ustala, v roce 1989 se rozpadlo,

Na jaře 2001 se společně s Dušanem Hartmannem stává iniciátorem vzniku Fotoklubu při MěDK v Karviné. Stává se předsedou tohoto fotoklubu. Fotoklub pořádá a účastní se výstav v Orlové, Havířově, Českém Těšíně, Jablunkově, Ostravě.

V tomto období pořádá samostatnou výstavu „Hledání okamžiku“ v Mánesově síní MěDK Karviná (březen 2012)

Fotoklub Karviná postupně utlumuje činnost. V roce 2017 ale se především z jeho iniciativy činnost fotoklubu obnovuje. V rámci fotoklubu rozvíjí spolupráci s fotokluby v okolních městech (Havířov, Orlová). Opět s ostatními členy vystavuje v průběhu roku 2018 Bohumíně, Ostravě, Havířově nebo za hranicemi České Republiky, v Jastrzębie-Zdrój, PL.

Fotoklub Karviná se také zapojil do mezinárodního Česko-polského projektu „Slezské pohraničí – historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“. Součástí projektu byl fotografický Workshop na zámku v Karviné.

V letošním roce i přes omezení vystavoval společně se členy fotoklubu v regionální knihovně Karviná, na Slovensku v Čadci. Není se aktivně zapojuje do akce Konverzace uměním Karviná 2021.

Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem