Zahájení přípravy k maturitním a závěrečným zkouškám

Kategorie: 

Střední škola techniky a služeb, Karviná zahajuje od 11.5.2020 přípravu žáků posledních ročníků a třídy 3BC k závěrečné zkoušce a maturitní zkoušce s přímou účastí ve škole.

Příprava bude probíhat vždy od pondělí do pátku dle rozvrhu a suplování (sledujte na webu) v dílnách odborného výcviku a učebnách teorie, kde žáci budou opakovat učivo předmětů, keré jsou součástí závěrečné a maturitní zkoušky.

Příprava bude probíhat za mimořádných hygienických podmínek - v menších skupinách, s použitím roušek ve společných prostorách školy apod.

Před vstupem do školy je potřeba vyplnit v souladu s metodikou MŠMT ČR Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Formulář je ke stažení níže a je i na vrátnici školy v tištěné podobě.

Formulář, směrnice paní ředitelky k hodnocení druhého pololetí a stanovení hygienických podmínek, případně další informace naleznete ZDE.

Všichni se na Vás těšíme a společnou přípravou úspěšně zvládneme závěrečné a maturitní zkoušky.