Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Více
Kód a název oboru:
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Název ŠVP:
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Profil absolventa

Obor je zařazen do pokusného ověřování, kdy po úspěšném ukončení třetího ročníku žák může vykonat závěrečnou zkoušku v učebním oboru Instalatér a získat tak doplňující obor. Absolvent se orientuje v oblasti rozvodu, regulace a měření vytápění, spotřeby plynu a vnitřního rozvodu vody. Umí číst technické výkresy, zná elektrotechnické předpisy. Dokáže vypracovat kalkulaci nákladů a rozpočty jednoduchých akcí, demontovat, opravovat a zpětně přestavovat elektrická zařízení. Zvládne používat měřící přístroje a měřit elektrické veličiny, analyzovat i vyhodnocovat jejich výsledky.
Délka studia:
4
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou, po třetím ročníku střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
 • Pracovník k vykonávání náročných dělnických činností v oblasti instalatérských a elektrotechnických zařízení budov.
 • THP pracovník, servisní technik, vedoucí provozu, správce budov.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

 • Krajské prospěchové stipendium.
 • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil maturitní zkoušku.
 • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
 • Možnost vykonání kurzu a zkoušky ze zákona č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
 • Možnost vykonání svářečských kurzů - svařování plastů, pájení mědi a svařování plamenem.

Možnost dalšího vzdělání

 • Zkrácené studium v učebních oborech.
 • Studium na vyšších odborných školách.
 • Studium na vysokých školách v ČR i EU.
 • Odborné kurzy a školení.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem