Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy

Více
Kód a název oboru:
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Název ŠVP:
Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy

Profil absolventa

Obor je zařazen do pokusného ověřování, kdy po úspěšném ukončení třetího ročníku žák může vykonat závěrečnou zkoušku v učebním oboru Elektrikář a získat tak doplňující obor. Absolvent je připraven na výkon náročných odborných činností ve všech oborech, kde se elektronika uplatňuje. Specializací daného oboru jsou zabezpečovací, protipožární a regulační systémy v budovách a automobilech. Může získat odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 50/78 Sb. s možností provozovat živnostenskou činnost.
Délka studia:
4
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou, po třetím ročníku střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
  • Pracovník k vykonávání náročných dělnických činností v elektrotechnice.
  • THP pracovník, servisní technik, vedoucí provozu.
  • Revizní technik - po vykonání zkoušek z vyhlášky 50/78 Sb. a odpovídající délce praxe.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil maturitní zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
  • Možnost vykonání kurzu a zkoušky z §5, vyhlášky č. 50/1978 Sb. - Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice.

Možnost dalšího vzdělání

  • Zkrácené studium v učebních oborech.
  • Studium na vyšších odborných školách.
  • Studium na vysokých školách v ČR i EU.
  • Odborné kurzy i školení.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem