Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy

Více
Kód a název oboru:
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Název ŠVP:
Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy

Profil absolventa

Obor je zařazen do pokusného ověřování, kdy po úspěšném ukončení třetího ročníku žák může vykonat závěrečnou zkoušku v učebním oboru Elektrikář a získat tak doplňující obor. Absolvent je připraven na výkon náročných odborných činností ve všech oborech, kde se elektronika uplatňuje. Specializací daného oboru jsou zabezpečovací, protipožární a regulační systémy v budovách a automobilech. Může získat odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 50/78 Sb. s možností provozovat živnostenskou činnost.
Délka studia:
4
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou, po třetím ročníku střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
 • Pracovník k vykonávání náročných dělnických činností v elektrotechnice.
 • THP pracovník, servisní technik, vedoucí provozu.
 • Revizní technik - po vykonání zkoušek z vyhlášky 50/78 Sb. a odpovídající délce praxe.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

 • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil maturitní zkoušku.
 • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.
 • Možnost vykonání kurzu a zkoušky ze zákona č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • .

Možnost dalšího vzdělání

 • Zkrácené studium v učebních oborech.
 • Studium na vyšších odborných školách.
 • Studium na vysokých školách v ČR i EU.
 • Odborné kurzy i školení.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem