Kontakt

Kontaktní informace na většinu školních zaměstnanců

Střední škola techniky a služeb Karviná, příspěvková organizace
Tř. Osvobození 60/1111
735 06 Karviná - Nové Město

IČ: 13 644 254
REDIZO: 600 171 248
IZO střední školy: 130 001 597
IZO domova mládeže:
110 024 851
IZO školní jídelny:
110 027 256
Datová schránka: uw9fd6a

Spojovatelka
+420 596 343 551

Bankovní spojení
Komerční banka a.s., 22331791/0100

Ředitelství školy

Sekretariát a studijní oddělení

Hospodářský úsek

Domov mládeže a školní poradenská pracoviště

Učitelé teoretického vyučování

Učitelé praktického vyučování a odborného výcviku

JménoFunkceTelefonní čísloEmail
Kałužová Yvetta, Mgr.ředitelka596 311 319reditel@sstas-karvina.cz
Hlisnikovský Jiří, Ing.zástupce ředitelky pro TV, statutární zástupce ředitelky596 318 343zrtv2@sstas-karvina.cz
Jendřejčíková Sylva, Mgr.zástupkyně ředitelky pro TV596 318 343zrtv1@sstas-karvina.cz
Navrátil Jiří, Ing.zástupce ředitelky pro PV596 312 374zrpv@sstas-karvina.cz
Burkušová Šárka, Ing.zástupkyně ředitelky pro ekonomiku596 312 341zre@sstas-karvina.cz
JménoFunkceTelefonní čísloEmail
Drobišová Petrasekretářka ředitelky596 311 319sekretariat@sstas-karvina.cz
Kondziolková Žanetastudijní referent596 543 288studijni@sstas-karvina.cz
JménoFunkceTelefonní čísloEmail
Durčák Ivovedoucí provozu596 314 452ved.provoz@sstas-karvina.cz
Klimešová Bára, Ing.hlavní účetní596 543 289ucto1@sstas-karvina.cz
Dulavová Monikavedoucí školní jídelny596 311 244ved.sj@sstas-karvina.cz
Kovácsová Blankaprovozní účetní596 543 289ucto2@sstas-karvina.cz
Gatnarová Taťánareferent PaM, mzdová účetní596 543 283pam1@sstas-karvina.cz
Užeková Ladapersonální referent, mzdová účetní596 543 283pam2@sstas-karvina.cz
Navrátil Jiří, Ing.IT správce596 312 374ictspravce@sstas-karvina.cz
Tomeš Dalibor, Ing.IT správce596 343 551, kl. 226dtomes@sstas-karvina.cz
Pitřík Vilém, Bc.IT správce596 343 551, kl. 282vpitrik@sstas-karvina.cz
Pszczółka Tomáš, Ing.IT správce596 343 551, kl. 209tpszczolka@sstas-karvina.cz
Urbansky Petr, Bc.vedoucí svářečské školy596 543 286, 603 200 296purbansky@sstas-karvina.cz
Sládek Břetislavbezpečnostní technik597 582 305bezp.technik@sstas-karvina.cz
JménoFunkceTelefonní čísloEmail
Domov mládeže
Keprdová Naďa, Bc.vedoucí vychovatelka734 685 408ved.dm@sstas-karvina.cz
Řeháčková Ivanavychovatelka734 685 408irehackova@sstas-karvina.cz
Břetislav Pitřík, Bc.noční dozor734 685 408
Školní poradenské pracoviště
Jendřejčíková Sylva, Mgr.vedoucí školního poradenského pracoviště596 318 343zrtv1@sstas-karvina.cz
Cieslawski Richard, Mgr.speciální pedagog596 311 326spec.ped@sstas-karvina.cz
Hříbalová Alice, Ing.školní metodička prevence, výchovná poradkyně596 543 280ahribalova@sstas-karvina.cz
Hluštíková Sylva, PhDr.výchovná poradkyně596 543 285shlustikova@sstas-karvina.cz
Jančarová Regína, Mgr.výchovná poradkyně596 343 551, kl. 222rjancarova@sstas-karvina.cz
JménoFunkceTelefonní čísloEmail
Adamec Rostislavvýuka řízení motorových vozidel596 343 551radamec@sstas-karvina.cz
Bogocz Josef, Ing.vedoucí předmětové komise environmentální výchovy, strojírenství, truhlářství596 343 551, kl. 261jbogocz@sstas-karvina.cz
Cieslawski Richard, Mgr.speciální pedagog596 343 551, kl. 240spec.ped@sstas-karvina.cz
Drobiš Pavel, Mgr.učitel TV596 343 551, kl. 209pdrobis@sstas-karvina.cz
Drozd Lukášexterní odborník z praxe596 343 551, kl. 229ldrozd@sstas-karvina.cz
Gašperová Martynková Jana, Ing.učitelka TV596 343 551, kl. 229mgasperova@sstas-karvina.cz
Gibarti Jaroslav, Mgr.učitel TV596 343 551, kl. 266jgibarti@sstas-karvina.cz
Grocholová Lucie, Ing.vedoucí předmětové komise tělesné výchovy596 343 551, kl. 252lgrocholova@sstas-karvina.cz
Haas Pavel, Ing.externí odborník z praxephaas@sstas-karvina.cz
Hanusková Adéla, Mgr.učitelka TV596 343 551, kl. 255ahanuskova@sstas-karvina.cz
Herman Leszek, Mgr.učitel TV596 343 551, kl. 255lherman@sstas-karvina.cz
Hluštíková Sylva, PhDr.učitelka TV596 343 551, kl. 285shlustikova@sstas-karvina.cz
Hreusová Mária, Ing.učitelka TV596 343 551, kl. 252mhreusova@sstas-karvina.cz
Hruška Miroslav, Mgr.učitel TV596 343 551, kl. 255mhruska@sstas-karvina.cz
Hříbalová Alice, Ing.učitelka TV596 343 551, kl. 280ahribalova@sstas-karvina.cz
Jančarová Regína, Mgr.vedoucí předmětové komise společensko-vzdělávacích předmětů596 343 551, kl. 222rjancarova@sstas-karvina.cz
Kałuža Tomáš, Ing.vedoucí předmětové komise elektro a IKT596 343 551, kl. 228tkaluza@sstas-karvina.cz
Kašičková Dagmar, Mgr.učitelka TV596 343 551, kl. 254dkasickova@sstas-karvina.cz
Kloda Tomáš, Ingučitel TV596 343 551, kl. 261tkloda@sstas-karvina.cz
Kolářová Mária, Ing.učitelka TV596 343 551, kl. 216mkolarova@sstas-karvina.cz
Kubíčková Milada, Ing.vedoucí komise pro tvorbu ŠVP596 343 551, kl. 228mkubickova@sstas-karvina.cz
Kubíčková Pavla, PaedDr.učitelka TV596 343 551, kl. 227pkubickova@sstas-karvina.cz
Kucharczyková Jarmila, Mgr.vedoucí předmětové komise přírodních věd, vedoucí komise autoevaluace 596 343 551, kl. 226jkucharczykova@sstas-karvina.cz
Kuśová Dana, Mgr.učitelka TV596 343 551, kl. 214dkusova@sstas-karvina.cz
Maňas Jaroslavasistent pedagoga596 343 551, kl. 229jmanas@sstas-karvina.cz
Michálek Zbyněk, Bc., MSc, MBAučitel TV596 343 551, kl. 252zmichalek@sstas-karvina.cz
Molicka Katarzyna, Bc.učitelka TV596 343 551, kl. 255kmolicka@sstas-karvina.cz
Mecner Marekučitel TV596 343 551, kl. 225mmecner@sstas-karvina.cz
Mrázková Dagmar, Mgr.učitelka TV596 343 551, kl. 248dmrazkova@sstas-karvina.cz
Muchová Irena, Mgr.učitelka TV596 343 551, kl. 255imuchova@sstas-karvina.cz
Němec Josef, Ing.učitel TV596 343 551, kl. 261jnemec@sstas-karvina.cz
Nevrlý Petr, Ing.učitel TV596 343 551, kl. 266pnevrly@sstas-karvina.cz
Petrová Věra, Mgr.učitelka TV596 343 551, kl. 225vpetrova@sstas-karvina.cz
Poledník Petr, Ing.učitel TV596 343 551, kl. 226ppolednik@sstas-karvina.cz
Popov Katarzyna, Mgr.učitelka TV596 343 551, kl. 225kpopov@sstas-karvina.cz
Pszczółka Tomáš, Ing.učitel TV596 343 551, kl. 209tpszczolka@sstas-karvina.cz
Rozbrójová Franková Pavla, Bc.učitelka TV596 343 551, kl. 254prozbrojova@sstas-karvina.cz
Salamonová Gražyna, Mgr.vedoucí předmětové komise gastronomie a ekonomiky596 343 551, kl. 227gsalamonova@sstas-karvina.cz
Sikorová Renata, Ing.učitelka TV596 343 551, kl. 258rsikorova@sstas-karvina.cz
Simon Michael, Ing.učitel TV596 343 551, kl.216msimon@sstas-karvina.cz
Strouhalová Romana, Ing.učitelka TV596 343 551, kl. 216rstrouhalova@sstas-karvina.cz
Suknarovský Dušan, Ing.učitel TV596 343 551, kl. 266dsuknarovsky@sstas-karvina.cz
Tomeš Dalibor, Ing.učitel TV596 343 551, kl. 226dtomes@sstas-karvina.cz
Valim Martin, Ing.učitel TV596 343 551, kl. 209mvalim@sstas-karvina.cz
Veselý Pavel, Ing.učitel TV596 343 551, kl. 226pvesely@sstas-karvina.cz
Živnerová Marie, Mgr.učitelka TV596 343 551, kl. 254mzivnerova@sstas-karvina.cz
Žurková Kateřina, Ing.učitelka TV596 343 551, kl. 227kzurkova@sstas-karvina.cz
JménoFunkceTelefonní čísloEmail
Albrecht Petručitel OV596 343 551, kl. 241palbrecht@sstas-karvina.cz
Bajtek Jiříučitel ODV596 343 551, kl. 247jbajtek@sstas-karvina.cz
Baranovičová Janaučitelka OV596 343 551, kl. 221jbaranovicova@sstas-karvina.cz
Bardoňová Michaela, DiS.učitelka OV596 343 551, kl. 221mbardonova@sstas-karvina.cz
Beneš Rostislav, Mgr.vedoucí učitel oborů gastro596 343 551, kl. 284rbenes@sstas-karvina.cz
Fabián Pavelučitel OV596 343 551, kl. 249pfabian@sstas-karvina.cz
Folterová Veronikaučitelka OV596 343 551, kl. 263vfolterova@sstas-karvina.cz
Gabzdyl David, Mgr.učitel ODV596 343 551, kl249dgabzdyl@sstas-karvina.cz
Goldmanová Irenaučitelka OV596 343 551, kl. 253igoldmanova@sstas-karvina.cz
Istel Marekučitel OV596 343 551, kl. 246mistel@sstas-karvina.cz
Kalafut Eva, DiS.učitelka OV596 343 551, kl. 243ekalafut@sstas-karvina.cz
Kałuža Lukáš, Bc.učitel OV596 343 551, kl. 221lkaluza@sstas-karvina.cz
Kotásek Pavelučitel ODV596 343 551, kl. 293pavkotasek@sstas-karvina.cz
Kotásek Petručitel OV596 343 551, kl. 290pkotasek@sstas-karvina.cz
Krommel Janučitel OV596 343 551, kl. 236jkrommel@sstas-karvina.cz
Marekwica Miroslav Bc.učitel OV596 343 551, kl. 282mmarekwica@sstas-karvina.cz
Pitřík Vilém, Bc.vedoucí učitel oborů elektro, truhlář, instalatér596 343 551, kl. 260vpitrik@sstas-karvina.cz
Podeszwová Danušeučitelka OV596 343 551, kl. 263dpodeszwova@sstas-karvina.cz
Pokorný Martin, Bc.učitel PV a OV596 343 551, kl. 282mpokorny@sstas-karvina.cz
Roubic Rostislavučitel OV596 343 551, kl. 290rroubic@sstas-karvina.cz
Salamon Ludvík, Mgr.učitel PV a OV596 343 551, kl. 273lsalamon@sstas-karvina.cz
Sobek Rostislavučitel PV a OV596 343 551, kl. 246rsobek@sstas-karvina.cz
Strouhal Lukášučitel OV596 343 551, kl. 236lstrouhal@sstas-karvina.cz
Tureček Martin, Ing.učitel OV596 343 551, kl. 271mturecek@sstas-karvina.cz
Urbansky Petr, Bc.vedoucí učitel oborů automechanik, strojní, požární ochrana596 343 551, kl. 286purbansky@sstas-karvina.cz
Valová Hana, Bc.vedoucí učitelka službových oborů596 343 551, kl. 281hvalova@sstas-karvina.cz
Vykrutová Zdenkaučitelka OV596 343 551, kl. 253zvykrutova@sstas-karvina.cz
Waloszek Romanučitel ODV596 343 551, kl. 231rwaloszek@sstas-karvina.cz
Witoszek Radekučitel OV596 343 551, kl. 247rwitoszek@sstas-karvina.cz
Witoszková Jarmilaučitelka OV596 343 551, kl. 263jwitoszkova@sstas-karvina.cz
Witoszková Zuzanaučitelka OV596 343 551, kl. 235zwitoszkova@sstas-karvina.cz
Wrana Romanučitel OV596 343 551, kl. 241rwrana@sstas-karvina.cz