Svářečská škola

Co by vás mohlo zajímat

Informace o vzdělání

Studentům z oboru zámečník a instalatér nabízíme možnost zdarma získat svářečský průkaz, který potvrdí jejich odbornou způsobilost k vykonávání činnosti. Ve spolupráci s úřadem práce pořádáme ve svářečské škole rekvalifikační kurzy a zároveň organizujeme také placené lekce pro firmy i širokou veřejnost.

Doba k vyřízení agendy

Lichý týden - pondělí od 14:30 do 18:00 h
Sudý týden - středa od 14:30 do 18:00 h

Kontakt

Bc. Petr Urbanský,
vedoucí svářečské školy
Název kurzu Délka výuky Cena (může být smluvní)
ZK 311 1.1
Kyslíko-acetylenové svařování
3 - 4 týdny 11 500 Kč
ZK 111 1.1
Svařování ručně elektrickýcm obloukem obalenou elektrodou
3 - 4 týdny 11 500 Kč
ZK 135 1.1
Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktívním plynu
3 - 4 týdny 11 500 Kč
ZK 141 8 (1.1)
Netavící se elektrodou v inertním plynu
3 - 4 týdny 13 500 Kč
ZK15P2
Svařování plastů
3 dny 3 300 Kč
ZP 81-2 1.1
Obsluha kyslíko-acetylenové soupravy pro ruční řezání ocelí kyslíkem
3 dny 4 000 Kč
ZP 111-1 1.1
Obsluha obloukového svařovacího zařízení za účlem stehování metodou 111, plechů do tl. 5 mm z oceli skup. 111 v poloze PA a PB
3 dny 3 500 Kč
ZP 311-1 1.1
Stehování kyslíko-acetylenovým plamenem
3 dny 3 500 Kč
ZP 135-1 1.1
Obsluha obloukového svařovacího zařízení za účelem stehování metodou 135, plechů do tl. 5 mm z oceli skup. 1.1 v polze PA a PB
3 dny 3 500 Kč
ZP 942/912-8/9-31, ZP 83-2 1.1
Plamenové mekké pájení (942) a plamenové tvrdé pájení (912) součástí z mědi jen v poloze PA a PB, plazmové žezání
3 dny 3 500 Kč
ZP 141 1.1 steh. TIG-WIG
Stehování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou v inertním plynu
3 dny 3 500 Kč
Stehování a řezání
Stehování + řezání na firmě zkrácené
3 dny 2 500 Kč
Obnova svárečského průkazu
Obnova propadlého svárečského průkazu po 4 letech ve svářečské škole
2 dny 2 500 Kč
Obnova svárečského průkazu
Obnova propadlého svárečského průkazu ve svářečské škole + ZK
2 dny 2 500 Kč
Doškolení
Doškolování praxe
2 dny 2 000 Kč
Zaškolený pracovník
Zkrácené stehování - všechny metody
3 dny 2 500 Kč
Obnova svárečského průkazu
Obnova svárečského průkazu po 4 letech ve svářečské škole
2 dny 2 500 Kč
Periodická přezkoušení
Periodické přezkoušení svářečů - dvě metody
Periodické přezkoušení svářečů - jedna metoda
Periodické přezkoušení svářečů - plasty
Periodické přezkoušení svářečů - plasty + kovy
1 den
1 den
1 den
1 den
500 Kč
350 Kč
400 Kč
600 Kč