Pro veřejnost

Co by vás mohlo zajímat

Informace

Vzdělávání pro dospělé

Člověk se učí po celý život, a proto nabízíme vzdělávání nejen pro mládež, ale i pro dospělé. Organizujeme kurzy a zkoušky, které vám po absolvování otevřou brány na trhu práce. Hodinová dotace kurzů a finanční náklady se stanovují na základě počtu a vstupních předpokladů uchazečů.

Jak získat kvalifikaci?

A) Po předchozí konzultaci přijdete ke zkoušce bez absolvování kurzu.
B) Po ověření znalostí se zúčastníte kurzu (Kurz trvá maximálně 250 hodin).

Aktuální nabídka kurzů

Úplná profesní kvalifikace Profesní kvalifikace Skupina oborů
Číšník, servírka 65-99-H/02 Složitá obsluha hostů
65-008-H
Gastronomie, hotelnictví, turizmus
65-
Kuchař 65-99-H/01 Příprava minutek
65-004-H
Gastronomie, hotelnictví, turizmus
65-
Kuchař 65-99-H/01 Příprava pokrmů studené kuchyně
65-002-H
Gastronomie, hotelnictví, turizmus
65-
Kuchař 65-99-H/01 Příprava teplých pokrmů
65-001-H
Gastronomie, hotelnictví, turizmus
65-
Cukrář 29-54-H/01 Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva
29-002-H
Potravinářství a potravinová chemie
29-
Cukrář 29-54-H/01 Cukrář/cukrářka pro výrobu restauračních moučníků
29-012-H
Potravinářství a potravinová chemie
29-
Cukrář 29-54-H/01 Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů
29-007-H
Potravinářství a potravinová chemie
29-
Cukrář 29-54-H/01 Pracovník/pracovnice výroby a zpracování modelovací a marcipánové hmoty
29-008-H
Potravinářství a potravinová chemie
29-
Cukrář 29-54-H/01 Řemeslný výrobce/řemeslná výrobkyně perníků
29-042-H
Potravinářství a potravinová chemie
29-
Cukrář 29-54-H/01 Pracovník/pracovnice výroby zmrzlin
29-014-H
Potravinářství a potravinová chemie
29-
Truhlář 33-56-H/01 Truhlář nábytkář
33-001-H
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-
Instalatér 36-52-H/01 Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
36-003-H
Stavebnictví, geodezie a kartografie
36-
Strojní mechanik 23-51-H/01 Zámečník
23-003-H
Strojírenství, strojírenská výroba
23-

Pronájem místností

Místnost Hodinová sazba
Tělocvična velká k tenisové hře 350 Kč/hod.
Tělocvična velká k tenisové hřebez použití šaten 250 Kč/hod.
Tělocvična velká k míčovým hrám 450 Kč/hod.
Malá tělocvična 220 Kč/hod.
Přednáškový sál 540 Kč/hod.
Přednáškový sál s použitím AVT 600 Kč/hod.
Klubovna 300 Kč/hod.
Klubovna s použitím AVT 360 Kč/hod.
Návštěvní místnost 30 Kč/hod.
Běžná učebna 110 Kč/hod.
Běžná učebna s použitím AVT 190 Kč/hod.
Učebna výpočetní techniky 280 Kč/hod.
Školní jídelna 210 Kč
Lovecký salónek 110 Kč
Lovecký salónek s použitím AVT 190 Kč

Ceník ostatních služeb

Poplatek za zapůjčení klíče od závory parkoviště (při vrácení klíče tuto částku vrátit) 100 Kč
Poplatek za vystavení druhopisu vysvědčení 200 Kč
Poplatek za vystavení druhopisu výučního listu + vysvědčení o ZZ (poplatek vyjadřuje vynaložené náklady na vystavení druhopisu) 400 Kč
Poplatek za vystavení druhopisu svářečského průkazu, osvědčení (Za evidenci a vyúčtování poplatku zodpovídá Bc. Valová) 100 Kč
Poplatek pro absolventy školy - doklady o studiu 100 Kč
Poplatek pro absolventy školy - potvrzení evidenčního listu důchod. poj. (poplatek vyjadřuje vynaložené náklady na vystavení dokladu) 300 Kč
Poplatek za ztrátu čipu žáka 100 Kč
Poplatek za čip při prodeji ve ŠJ 45 Kč
Poplatek za kopírování a tisk (na vrátnici, na domově mládeže)
Kopie A4 - jednostranná 2,5 Kč
Kopie A4 - oboustranná 5 Kč
Kopie A3 - jednostranná 5 Kč
Kopie A3 - oboustranná 10 Kč
Pro výuku používáme moderně vybavené prostory (učebny, přednáškových sál, tělocvična, posilovna, jídelna apod.), které mimo vyučování pronajímáme fyzickým osobám a organizacím. Pokud máte zájem o využití našich místností, pošlete písemnou objednávku vedoucímu provozu - ved.provoz@sstas-karvina.cz.