Kdo jsme

Co by vás mohlo zajímat

Jedna z největších
škol v regionu

Jsme střední škola s dlouholetou tradicí a širokou nabídkou učebních i maturitních oborů. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách i na speciálních pracovištích. V rámci odborného výcviku spolupracujeme se 160 podniky v regionu, proto studenti získají nejen obsáhlé teoretické znalosti, ale také bohaté zkušenosti z praxe.

Historie školy

 • 1950

  Naše škola vznikla 1.9.1950 jako jedna z prvních hornických škol, a to pod názvem Hornické učiliště. Zřizovatelem byly Ostravsko – karvinské doly a zajímavostí je, že v letech 1949-1950 nastoupilo do hornictví přes 10 000 hornických učňů. Odborný výcvik byl zpočátku oddělen od teoretického vyučování.

 • 1952

  Ke sjednocení došlo v roce 1952 vytvořením státních pracovních záloh (SPZ). V té době se stal Důl 1. máj mateřským podnikem hornického učiliště SPZ č. 8 pod názvem Odborné učiliště Dolu 1. máj.

 • 1957

  Ve druhé polovině roku 1957 se stalo zřizovatelem Ministerstvo paliv a energetiky, mateřským podnikem byl určen Důl 1.máj (do té doby výchovu učňů řídilo Ministerstvo pracovních sil) a tento stav trval až do konce roku 1990 s tím, že v roce 1980 došlo k přejmenování na Střední odborné učiliště hornické (SOUH).

 • 1991

  Od 1.1.1991, kdy učiliště získalo právní subjektivitu a zřizovatelem bylo Ministerstvo hospodářství ČSFR, došlo k odloučení učiliště od mateřského podniku Důl 1. máj. Doly od tohoto roku již neprojevovaly zájem o absolventy důlních učebních oborů a škola se začala orientovat na výuku povrchových učebních oborů.

 • 1993

  17.6.1993 dostalo SOUH nové jméno – Střední odborné učiliště řemesel a služeb. Kompletní chod školy se musel přizpůsobit výuce nových oborů, bylo nutné zvyšovat odbornost vyučujících dalším studiem, aby mohli i nadále zajišťovat výuku na kvalitní úrovni.

 • 1994

  Od 1.9.1994 vznikl nový název školy, a to Integrovaná střední škola, přičemž od 13.6.1994 se stalo zřizovatelem Ministerstvo hospodářství ČR.

 • 1996

  od 1.11.1996 se stává zřizovatelem MŠMT ČR.

 • 1997

  1.7.1997 došlo v rámci racionalizace sítě škol ke sloučení dvou karvinských středních škol – Integrované střední školy v Karviné a Středního odborného učiliště technického v Karviné. Nová škola nesla stejný název – Integrovaná střední škola.

 • 2006

  Na tradici úspěšně fungující školy navazuje i další změna, kdy vzniká od 1.1.2006 nový a současný název Střední škola techniky a služeb, Karviná. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V souladu se zřizovací listinou provádí komplexní výuku středního vzdělání s výučním listem a výuku středního vzdělání s maturitní zkouškou v denním studiu pro absolventy ZŠ.

 • 2009

  V roce 2009 došlo na krátkou dobu k obnově důlních oborů, kdy se otevřely obory: Důlní zámečník a Důlní elektrikář a posléze i maturitní obor Mechanik důlních strojů a zařízení a večerní nástavbové studium Provozní důlní technik.

 • 2014

  V kontextu problémů společnosti OKD od roku 2014 došlo znovu a už definitivně k ukončení výuky důlních oborů s tím, že poslední žáci oboru Důlní zámečník a Důlní elektrikář ukončili činnost v roce 2015/2016 a žáci oboru Mechanik důlních strojů a zařízení pak maturovali v roce 2017/2018. Pokles demografické křivky, kdy od roku 2009 do roku 2019 postupně ubylo ve škole cca 500 žáků (1085 žáků v roce 2009 a 645 v roce 2019, přičemž v začátku své působnosti měla škola přes 1200 žáků), měl vliv i na zánik jiných maturitních oborů. A tak od roku 2014/2015 postupně zanikaly maturitní obory Obchodník, Gastronomie, Mechanik strojů a zařízení a nástavbové maturitní obory Společné stravování, Provozní technika. Naopak v roce 2017/2018 vznikl obor zcela nový Logistika v průmyslu. V současné době škola učí 9 učňovských oborů a 4 maturitní obory.

 • 2015

  V roce 2015 došlo k zateplení budovy a výměně všech oken, o rok později k celkové rekonstrukci tělocvičny a posiloven. Škola má k dispozici CNC obráběcí stroje, virtuální svářecí trenažéry, stavebnice pro řízení inteligentních domů, panely zabezpečovací techniky, elektro laboratoř, učebnu výpočetní techniky pro 3D modelování, 3D tiskárny, funkční otopnou soustavu řízenou PC, výuková vozidla firem Hyundai a Škoda a další. Řada nákupů byla realizována díky projektům a významné podpoře zřizovatele MSK.
  V rámci teoretické výuky byla zřízena nová jazyková laboratoř, kde se mohou žáci vzdělávat ve 3 jazycích - anglický, německý a ruský. Na výuce AJ se podílí i rodilý mluvčí. Několik posledních let jezdí žáci většiny oborů na stáže do Vídně a Milána.
  Naše škola se může pochlubit statutem jedné z největších středních škol v Moravskoslezském kraji, téměř ve všech větších firmách najdete naše absolventy. Při výuce využíváme nejmodernější technologie, zároveň ctíme tradiční řemeslo.

 • 2021

  V roce 2021 má škola 600 žáků, v rámci odborné praxe spolupracuje s cca 120 firmami. Významným specifikem je, že jako jedna ze 6 škol celé České republiky, které vyučují požární obory, má uzavřenou dohodu o spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR.
  Provozuje Domov mládeže i školní jídelnu, která vaří pro 3 střední školy.

Přehled názvů školy

Hornické učiliště

od roku 1950

Odborné učiliště Dolu 1. máj

od roku 1951 - 1957

Střední odborné učiliště hornické

od roku 1980

Střední odborné učiliště řemesel a služeb

od roku 1993

Integrovaná střední škola

od roku 1994

Střední škola techniky a služeb Karviná

od roku 2006

Členství v profesních
organizacích

Svaz průmyslu a dopravy
České republiky

www.spcr.cz

Cech topenářů a instalatérů
České republiky, o.s.

www.cechtop.cz

Asociace učňovských zařízení
- zájmová organizace

www.auz-msk.cz

Asociace Školních Sportovních
Klubů České republiky

www.assk.cz

Přehled ředitelů

Leopold Čmiel

1950 - 1956

Vladislav Holuj

1956 - 1982

Ing. Josef Rohel

1982 - 2000

Mgr. Vratislav Kolek

2000 - 2009

RNDr. Iva Sandri

2009 - 2020

Mgr. Yvetta Kałužová

2020 - dosud

Aktuální projekty

Erasmus+

Brána řemeslům otevřená

Šablony I  Jan Amos Komenský

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Podpora technických a řemeslných oborů

Významní absolventi

Daniel Agel, Jan Gazur, Šimon Nemrava, Maxmilián Vučkovski

dvojnásobní mistři ČR v silovém čtyřboji a držitelé rekordu v družstvech

Marek Matis

mistr ČR, trojnásobný mistr Evropy, mistr světa ve sportovní disciplíně workout v kategorii weighted v roce 2017

Mikuláš Sikora

mistr světa, mistr Evropy a držitel světového rekordu v mrtvém tahu 2021

Ing. Ivan Stejskal

předseda představenstva a ředitel
Karvinské hornické nemocnice a.s.

František Brůna

reprezentant ČR v házené, 2. místo OH Mnichov 1972, 1. místo MS Švédsko 1967, 3. místo MS ČSSR 1964

Martin Galja

reprezentat ČR v házené, účastník
MS v házené mužů v roce 2015

Jan Sobol

reprezentant ČR v házené, účastník
MS v házené mužů v roce 2015

Naši partneři