Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

O škole

Co by vás mohlo zajímat
Více
     
         
      
Informace

Historie školy

Po skončení 2. světové války v roce 1945 se požadavky na potřebu paliv a energie dostaly do popředí budování poválečné československé společnosti a do této doby sahají i počátky učňovského školství v Karviné. Naše současná škola vznikla 1. 9. 1950 jako jedna z prvních hornických škol, a to pod názvem Hornické učiliště. Zřizovatelem byly Ostravsko – karvinské doly a zajímavostí je, že v letech 1949-1950 nastoupilo do hornictví přes 10 000 hornických učňů. Odborný výcvik byl zpočátku oddělen od teoretického vyučování a mimoučební výchovy.

Ke sjednocení došlo v roce 1952 vytvořením státních pracovních záloh (SPZ). V té době se stal Důl 1. máj mateřským podnikem hornického učiliště SPZ č. 8 pod názvem Odborné učiliště Dolu 1. máj.

Ve druhé polovině roku 1957 se stalo zřizovatelem Ministerstvo paliv a energetiky, mateřským podnikem byl určen Důl 1.máj (do té doby výchovu učňů řídilo Ministerstvo pracovních sil) a tento stav trval až do konce r. 1990 s tím, že v roce 1980 došlo k přejmenování na Střední odborné učiliště hornické (SOUH).

V průběhu let 1950 – 1990 se na tomto učilišti učily výhradně důlní učební obory: razič – rubač, strojník dopravního zařízení, horník důlní zámečník, důlní elektromontér a další učební obory, včetně pětiletého s maturitou.

Od 1. 1. 1991, kdy učiliště získalo právní subjektivitu a zřizovatelem bylo Ministerstvo hospodářství ČSFR, došlo k odloučení učiliště od mateřského podniku Důl 1. máj. Doly od tohoto roku již neprojevovaly zájem o absolventy důlních učebních oborů a škola se začala orientovat na výuku povrchových učebních oborů.

17. 6. 1993 dostalo SOUH nové jméno – Střední odborné učiliště řemesel a služeb. Kompletní chod školy se musel přizpůsobit výuce nových oborů, bylo nutné zvyšovat odbornost vyučujících dalším studiem, aby mohli i nadále zajišťovat výuku na kvalitní úrovni.
Od 1. 9. 1994 vznikl nový název školy, a to Integrovaná střední škola, přičemž od 13.6.1994 se stalo zřizovatelem Ministerstvo hospodářství ČR a od 1.11.1996 se stává zřizovatelem MŠMT ČR.

Postupné změny v názvu školy nebyly samoúčelné, ale odrazily se v nich vždy změny probíhající v učňovském školství, došlo k mnohým změnám v nabídce učebních i studijních oborů. Bylo potřeba rychle se přizpůsobovat potřebám společnosti a poptávce firem a podniků po absolventech požadovaných oborů.

1. 7. 1997 došlo v rámci racionalizace sítě škol ke sloučení dvou karvinských středních škol – Integrované střední školy v Karviné a Středního odborného učiliště technického v Karviné. Nová škola nesla stejný název – Integrovaná střední škola.

Na tradici úspěšně fungující školy navazuje i další změna, kdy vzniká od 1. 1. 2006 nový a současný název Střední škola techniky a služeb, Karviná. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V souladu se zřizovací listinou provádí komplexní výuku středního vzdělání s výučním listem a výuku středního vzdělání s maturitní zkouškou v denním studiu pro absolventy ZŠ.

V novodobé historii, a to v roce 2009 došlo na krátkou dobu k obnově důlních oborů, kdy se otevřely obory: Důlní zámečník a Důlní elektrikář a posléze i maturitní obor Mechanik důlních strojů a zařízení a večerní nástavbové studium Provozní důlní technik. Ale v kontextu problémů společnosti OKD od roku 2014 došlo znovu a už definitivně k ukončení výuky důlních oborů s tím, že poslední žáci oboru Důlní zámečník a Důlní elektrikář ukončili činnost v roce 2015/2016 a žáci oboru Mechanik důlních strojů a zařízení pak maturovali v roce 2017/2018. Důlní obory nebyly jediné, které zanikaly. Důvodem jejich zániku byl pokles demografické křivky, kdy od roku 2009 do roku 2019 postupně ubylo ve škole cca 500 žáků (1085 žáků v roce 2009 a 645 v roce 2019), přičemž v začátku své působnosti měla škola přes 1200 žáků)

A tak od roku 2014/2015 postupně zanikaly maturitní obory Obchodník, Gastronomie, Mechanik strojů a zařízení a nástavbové maturitní obory Společné stravování, Provozní technika. Naopak v roce 2017/2018 vznikl obor zcela nový Logistika v průmyslu.

V současné době škola učí 9 učňovských oborů, a to: Strojního mechanika, Optika brýlové techniky, Elektrikáře, Truhláře-výroba nábytku, Instalatéra, Prodavače smíšeného zboží, Cukráře, Kuchaře-číšníka, Automechanika a čtyři maturitní obory, a to: Požárního technika, BOZP a krizové řízení, Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy, Mechanika instalatérských a elektrotechnických zařízení a výše zmiňovanou Logistiku v průmyslu.

V roce 2019 má škola 645 žáků, provozuje školní jídelnu, vaří pro 3 střední školy a žáky Regionální fotbalové akademie, provozuje Domov mládeže, spolupracuje s cca 120 firmami, na kterých žáci vykonávají odbornou praxi. Významným specifikem je, že jako jedna ze 6 škol celé České republiky, které vyučují požární obory, má uzavřenou dohodu o spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR. V roce 2015 byla budova školy zateplena, včetně střech a byla dokončena výměna všech oken v budově. Proměnou prošla i tělocvična a 2 posilovny, které byly po zřícení střechy v roce 2016 zcela zrekonstruovány a současně byla vybudována i další posilovna. V moderní historii školy je škola vybavena CNC obráběcími stroji jak na kovomateriál tak i na dřevo, virtuálními svářecími trenažéry, stavebnicemi pro řízení inteligentních domů, panely zabezpečovací techniky, novou elektrolaboratoří, novou učebnou výpočetní techniky pro 3D modelování, 3D tiskárny, funkční otopnou soustavou řízenou PC, výukovými vozidly firem Hyundai a Škoda a další.Většina dílen prošla rekonstrukcemi a byla vybavena moderními stroji, přístroji a zařízeními a to především díky nákupům realizovanými v mnoha projektech, do kterých se škola zapojila především za mohutné podpory zřizovatele MSK. Škola má k dispozici PC učebny, jazykovou laboratoř, několik let jezdí žáci většiny oborů na 3 týdenní stáže do Vídně a Milána a několik let pracuje na škole rodilý mluvčí pro výuku AJ. Od roku 2017 škola vyučuje i ruský jazyk.

Přehled názvů školy:
Hornické učiliště od roku 1950
Odborné učiliště Dolu 1. máj, od roku 1951-1957
Střední odborné učiliště hornické, od roku 1980
Střední odborné učiliště řemesel a služeb, od roku 1993
Integrovaná střední škola, od roku 1994
Střední škola techniky a služeb Karviná, od roku 2006


Přehled ředitelů:
Leopold Čmiel, 1950 - 1956
Vladislav Holuj, 1956 - 1982
Ing. Josef Rohel, 1982 - 2000
Mgr. Vratislav Kolek, 2000 - 2009
RNDr. Iva Sandri, 2009 - 2020
Mgr. Yvetta Kałužová, 2020 - dosud

Významní absolventi:
Ing. Ivan Stejskal, předseda představenstva a ředitel Karvinské hornické nemocnice a.s.
František Brůna, reprezentant ČR v házené, 2. místo OH Mnichov 1972, 1. místo MS Švédsko 1967, 3. místo MS ČSSR 1964
Martin Galja, reprezentat ČR v házené, účastník MS v házené mužů v roce 2015
Jan Sobol, reprezentant ČR v házené, účastník MS v házené mužů v roce 2015
Marek Matis, mistr ČR, mistr Evropy, mistr světa ve sportovní disciplíně workout v kategorii weighted v roce 2017.

Členství v profesních organizacích

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

www.spcr.cz

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.

www.cechtop.cz

Asociace učňovských zařízení - zájmová organizace

www.auz-msk.cz

Asociace Školních Sportovních Klubů České republiky

www.assk.cz

Projekty

Erasmus+
Brána řemeslům otevřená
Edison
NatTech
Moravskoslezský dřevařský klastr
Všechny projekty
Kde nás dále můžete najít?
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem