Pro žáky a rodiče

Co by vás mohlo zajímat

Otevření DM - neděle v 18 h
Uzavření DM - pátek v 9 h

Závěrečné zkoušky

Upozornění pro žáky

Upozorňujeme žáky, kteří konají závěrečnou zkoušku v náhradním nebo opravném termínu (ať už v červnu, září nebo prosinci), že musejí PÍSEMNĚ doručit dle Vyhlášky č. 47/2005 Sb, o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, §5, odst. 2, oznámení o účasti na zkoušce, a to nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky. Zároveň upozorňujeme, že pokud se žák nedostaví ke zkoušce a do tří dnů se neomluví, je termín považován za propadlý (započítává se jako 5-ka).

Maturitní zkoušky

Zde najdete školní seznam literárních děl, ze kterých si maturanti vybírají příslušný počet a formulář pro vyplnění vybraných literárních děl.