Pro uchazeče

Co by vás mohlo zajímat
Více
Otevření DM - neděle v 18 h
Uzavření DM - pátek ve 14 h
Po-Pá: nepřetržitý provoz
Informace

Ubytování

Studenty, kteří to mají do školy daleko, ubytováváme v Domově mládeže. Ten se nachází blízko školy v prostorách vysokoškolských kolejí Slezské univerzity. Studenti bydlí ve dvoulůžkových pokojích a kromě řádu Domova mládeže se řídí i časovým režimem dne. Po dohodě s vychovatelem si také mohou přinést vlastní elektrospotřebiče.

Provoz

Otevření DM - neděle v 18 h
Uzavření DM - pátek ve 14 h
Po-Pá: nepřetržitý provoz

Cena

V souladu s vyhláškou 108/2005 Sb. v platném znění o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních je stanoven poplatek za ubytování ve výši 1 500 Kč. Cena se může zvýšit jen po dohodě účastníků, nebo v souladu s úpravou provedenou právním předpisem. Výše poplatku zůstává pořád stejná, i když student není v Domově mládeže celý měsíc.

Jak zaplatit za ubytování?

Založte u své banky souhlas s inkasem s potřebným měsíčním limitem. (Zálohu vždy stáhneme po 15. dni v měsíci).

Platební údaje

Číslo účtu: 107-22331791/0100 (Komerční banka).
Ubytování můžete zaplatit i hotově u vedoucí domova mládeže.

Co je v ceně?

  • společná lednice,
  • spotřebiče v kuchyni,
  • žehlička,
  • televize,
  • tělocvična,
  • krytý bazén ve městě.

Co je za příplatek?

  • WiFi připojení,
  • spotřeba energie vlastním elektrospotřebičem.

Adresa

Studentská kolej Slezské univerzity,
Na Vyhlídce 1079/1,
735 06 Karviná

Informace

Podmínky pro přijetí

Všeobecné informace

Zdravotní požadavky

Přijímací řízení bude realizováno podle §59 a §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a směrnice ředitelky školy č. 2/2019.
Vstupní zdravotní požadavky na uchazeče o studium dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

23-51-H/01 Strojní mechanik (1, 3, 7a, 19) (ŠVP Zámečník, Zámečník – důlní provozy)

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
7a. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

23-62-H/01 Jemný mechanik (1,3,5,9a,19,22) (ŠVP Optik - brýlová technika)

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnost i v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
9a. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,
19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (1, 3, 7a, 9a, 19) (ŠVP Automechanik)

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
7a. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
9a. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,
19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

26-51-H/01 Elektrikář (3, 19, 22) (ŠVP Elektrikář, Elektrikář – důlní provozy)

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

29-54-H/01 Cukrář (4, 9a, 19, 26)

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
9a. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,
19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

33-56-H/01 Truhlář (1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22) (ŠVP Truhlář – výroba nábytku)

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnost i v riziku vibrací v případě, že j e nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
8a. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,
9a. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,
19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
20. Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku v případě, že j e nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

36-52-H/01 Instalatér (7a,9a)

7a. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
9a. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování

65-51-H/01 Kuchař – číšník (1, 4, 9a, 19, 26)

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 9a. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,
19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

66-51-H/01 Prodavač (1, 4, 26) (ŠVP Prodavač – smíšené zboží)

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (3, 22) (ŠVP Mechanik elektronických zařízení)

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

39-08-M/01 Požární ochrana (27)

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

39-41-L/02 Mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení (19)

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

37-42-M/01 Logistické a finanční služby (28)

28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

§ 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

(2) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
Kde nás dále můžete najít?