Školská rada

Co by vás mohlo zajímat

Informace

Školská rada SŠTaS Karviná – Nové Město

Složení školské rady:

Předsedkyně školské rady
Ing. Alice Hříbalová - zvolena za pedagogické pracovníky

Místopředseda školské rady
Ing. Dušan Suknarovský - zvolen za pedagogické pracovníky

Členové školské rady
Ing. Ivo Pieter - jmenován za zřizovatele
Ing. Jaroslav Bazala, PhD. - jmenován za  zřizovatele
Jan Kuljovský - zvolen za plnoleté žáky
Petr Majtner - zvolen za zákonné zástupce nezletilých žáků

Kontakt na školskou radu
Ing. Alice Hříbalová
e-mail: ahribalova@sstas-karvina.cz
tel.: 695 343 551, klapka 280
Adresa: tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná – Nové Město

Zápisy z jednání