Obory

Učební obor

Zámečník - svářeč

KÓD A NÁZEV OBORU

23-51-H/01 Strojní mechanik

NÁZEV ŠVP

Zámečník - svářeč

Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Dosažené vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Strojní zámečník,
  • montér zámečník,
  • provozní zámečník,
  • svářečské práce,
  • samostatné podnikání jako OSVČ.

Profil absolventa

Absolvent dokáže ručně nebo strojně vyrábět i dohotovovat strojní součásti, spojovat a demontovat strojní součásti a části konstrukcí. Umí používat moderní nástroje, ruční nářadí, mechanizační prostředky apod., číst technické výkresy, normy a jinou technickou dokumentaci. Dokáže provádět běžnou údržbu strojů a zařízení, jejich montáž a demontáž, zjišťovat provozní závady strojů a zařízení, realizovat jejich opravu. Je připraven vykonat státní zkoušku k získání svářečského průkazu pro obloukové svařování. Vede předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, jejich technickém stavu, prohlídkách apod. Získává a využívá informace z odborné literatury a internetu.

Benefity oboru

  • Vykonání svářecích základních kurzů - svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou (ZK 111 1.1), svařování tavící se elektrodou v aktívních plynech (ZK 135 1.1), plamenové svařování kyslíko-acetylenovým plamenem a řezání kyslíkem (ZK 311 1.1), plazmové řezání oceli (ZP 83-2 1.1).
  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
  • Možnost zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ dle aktuální nabídky zprostředkovatelské agentury.

Možnosti dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
  • Jednoleté studium k získání výučního listu z jiného oboru.